Küsi Peaasi.ee nõustajalt!

Peaasi.ee toetusfoorum - Registreerimine

Liitudes Peaasi.ee toetusfoorumiga (edaspidi “foorum”, “Peaasi.ee toetusfoorum”, “meie”), nõustud Sa järgnevate kasutamise reeglite ja tingimustega. Kui Sa nendega ei nõustu, vajuta nupule "Ma ei nõustu nende reeglitega" või sulge see aken. Me jätame endale õiguse foorumi reegleid vajadusel muuta. Kuigi üritame Sind tehtavatest muudatustest koheselt teavitada, jääb siiski Sinu kohuseks end kursis hoida Peaasi.ee toetusfoorumi reeglite ja osalemise tingimustega.

Peaasi.ee toetusfoorumi keskkond on vastastikuse toetuse jagamiseks inimestele, kelle lähedasel on vaimse tervise mure. Siin saab jagada oma kogemusi ja toetuda teiste omale. Oodatud on head näited hakkamasaamisest ja raskustele vastu astumisest.

Foorumis arutatud teemasid ei jagata avalikus ruumis, näiteks meedias või sotsiaalmeedias.
Foorumis ei ole sobilik jagada nõuandeid, millel puudub tõenduspõhisus.

Sobimatust postitusest teavitan koheselt moderaatorit.

Kuigi foorumi administraatorid ja moderaatorid üritavad kõrvaldada või muuta kõiki ebasobivaid materjale nii kiiresti kui võimalik, on võimatu garanteerida iga teate viivitamatut ülevaadatamist. Seetõttu nõustud Sa, et kõik siia foorumile tehtud postitused väljendavad autorite mitte administraatorite, moderaatorite või Peaasi.ee vaateid ja arvamusi (välja arvatud just nende endi poolt lisatud teated) ja sellest tulenevalt ei ole Peaasi.ee (MTÜ Peaasjad) nende eest vastutav. Sa nõustud mitte postitama ühtegi solvavat, roppu, labast, laimavat, vihaõhutavat, ähvardavat, seksuaalse suunitlusega postitust või muud materjali, mis on vastuolus kehtivate seadustega. Selle tegemine võib põhjustada Sinu kohese ja piiramatu keelu foorumil osalemiseks. Kõikide postituste IP-aadressid salvestatakse nende tingimuste täitmise tagamiseks. Sa nõustud, et administraatoritel ja moderaatoritel on õigus eemaldada, muuta, liigutada või sulgeda vajadusel ükskõik, millise teate foorumisüsteemis.